Dobermann Pedigrees
ALFA V. MÜHLENECK
L.O.F. 3970
DZB75968
12.8.1957
Female
Colour: Black
Breeder: J. Hoeps, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees http://koti.mbnet.fi/dob/
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375 
  MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DZB52997
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/74
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
 BUNA V. MOSELLAND
DZB74314
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375 
  MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DZB52997
BUNA V. DYK'SCHEN
DZB69379
(18.4.1951)
 DRAUF V. MASCHSEE
DZB63064
 JAGO V. FUHSENGRUND
DZB62007
 ANKA V.D. CHARLOTTENHÖH
DZB57946
 LISSY V.D. SCHELLBERGEN
DZB48/838
 FELS V.D. BARLINGE
DZB54218
 ASTA V. HESSENSTOLZ
DZB54458

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/