Dobermann Pedigrees

ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
4.2.1946
Male
Colour: Black
Breeder: P. Klein, Germany
A-K © Dobermann Pedigrees - Finland 
AJAX V. SIMBACH
DZB53728
AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
 MORITZ V. RÖDELTAL
AKCSBBA236946
DZB 050561
 BLANK V.D. DOMSTADT
AKCSBA047992
 BUBINA V. DEUTSHEN ECK
DZB49089
GRETEL V. KLIENLESBERG
AKC A194838
 CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
 ASTA V. ULMER SPATZ
DZB
 ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
 JACK V. HEINRICHSBURG
DZB 48574
LUX V. SIMMENAU
DZB 40937
 HELLA HEIRICH
DZB
 ANKA V. TAUZIEHER
DZB 50806
TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 ASTA V. DOMSTADT
AKC A201181
CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
 LAMJA V. ZWINGFRIED
DZB51042
BELLO V.D. DORNBURG
DZB46590
KÄKE V. ZWINGFRIED
DZB47439
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DPZ52997
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 KITTY V.D. BISMARCKSÄULE
DZB 051428
 BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
 GUNDI V.D. BISMARCKSÄULE
DZB

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees - Finland
 

Kleinwaldheim v Alex DZB57139 black*04.02.1946

Kleinwaldheim v Alex 
DZB57139 black*04.02.1946

Simbach v Ajax 
DZB53728 black*31.05.1941
II 
Illerblick v Ajax 
DZB51797 black*28.07.1937
III 
Rödeltal v Moritz 
DZB50561 black*01.09.1935
IIII 
Domstadt vd Blank 
AKCSBA047992 black*03.04.1933
IIIII 
Brunia v Muck 
DZB44392 black*09.07.1929
IIIIE 
Ruppertsburg vd Cora 
DZB43291 black*06.10.1928
IIIE 
Deutschen Eck v Bubina 
DZB49089 black*17.09.1933
IIIEI 
Rödeltal v Luz 
DZB40084 black*27.05.1926
IIIEE 
Brunia v Ida 
DZB42226 black*07.04.1928
IIE 
Kienlesberg v Gretel 
AKCSBA194838 black*01.08.1934
IIEI 
Raufelsen v Cherloc 
DZB47216 black*28.02.1932
IIEII 
Siegestor v Helios 
DPZ39728 black*04.01.1926
IIEIE 
Simmenau v Prinzess Pia 
DPZ42091 black*25.04.1928
IIEE 
Ulmer Spatz v Asta 
*15.07.1931
IIEEI 
Tannenhaus v Hans 
DZB43821 black*02.02.1929
IIEEE 
Nau vd Claudine 
DZB44477
IE 
Eckartsburg vd Asta 
DZB51650 black
IEI 
Heinrichsberg v Jack 
DZB48574 black*07.05.1933
IEII 
Simmenau v Lux II 
DZB40937 black*17.11.1926
IEIII 
Blankenburg vd Lux 
DZB6560 black*25.08.1918
IEIIE 
Röneckenstein v Lotte 
DZB20691 black*18.02.1922
IEIE 
Heirich Hella 
(Heirich Hella)
IEIEI 
Rödeltal v Luz 
DZB40084 black*27.05.1926
IEIEE 
Burggrafen v Cordula 
DZB26368 black*05.05.1923
IEE 
Tauzier v Anka 
DZB50806 brown*23.01.1936
IEEI 
Engelsburg vd Troll 
DZB48591 black*01.06.1933
IEEII 
Brunia v Muck 
DZB44392 black*09.07.1929
IEEIE 
Heek vd Adda 
DPZB38623 black*21.04.1925
IEEE 
Domstadt vd Asta 
AKC A201181 black*06.10.1932
IEEEI 
Brunia v Muck 
DZB44392 black*09.07.1929
IEEEE 
Ruppertsburg vd Cora 
DZB43291 black*06.10.1928

Südharz v Carola 
DZB54675 black*14.03.1943
EI 
Steiger v Alf 
DZB52375 brown*27.05.1938
EII 
Bismarcksäule vd Horst 
DZB50090 black*02.03.1935
EIII 
Henschelberg v Bruno 
DZB44509 black*24.07.1929
EIIII 
Oderwald v Ajax 
DZB19366 black*15.09.1922
EIIIE 
Wuhler Camilla 
DZB40948 black*05.04.1927
EIIE 
Bad Heidelberg v Carmen 
DZB46037 black*08.02.1931
EIIEI 
Siegestor v Ikos 
DZB43326 brown*01.11.1928
EIIEE 
Henschelberg v Blanka 
DZB44512 black*24.07.1929
EIE 
Zwingfried v Lamja 
DZB51042 brown*1936
EIEI 
Dornburg vd Bello 
DZB46590 brown*14.08.1931
EIEII 
Cunerstein v Asso 
(Cunerstein v Asso)
EIEIE 
Rost v Bella 
(Rost v Bella)
EIEE 
Zwingfried v Käke 
DZB47439 brown*27.04.1932
EIEEI 
Nussberg v Rex 
(Nussberg v Rex)
EIEEE 
Zwingfried v Hummel 
(Zwingfried v Hummel)
EE 
Bismarcksäule vd Mona 
DZB52997 black*28.06.1939
EEI 
Raufelsen v Frido 
DZB51456 black*09.01.1937
EEII 
Engelsburg vd Troll 
DZB48591 black*01.06.1933
EEIII 
Brunia v Muck 
DZB44392 black*09.07.1929
EEIIE 
Heek vd Adda 
DPZB38623 black*21.04.1925
EEIE 
Sonnenhöhe vd Jessy 
DZB49753 black*28.06.1934
EEIEI 
Raufelsen v Cherloc 
DZB47216 black*28.02.1932
EEIEE 
Sonnenhöhe vd Bella (Alice) 
DZB46185 black*22.01.1931
EEE 
Bismarcksäule vd Kitty 
DZB51428 black*24.09.1936
EEEI 
Henschelberg v Bruno 
DZB44509 black*24.07.1929
EEEII 
Oderwald v Ajax 
DZB19366 black*15.09.1922
EEEIE 
Wuhler Camilla 
DZB40948 black*05.04.1927
EEEE 
Bismarcksäule vd Gundi 
DZB *28.06.1934
EEEEI 
Augustenberg v Alex 
DZB45584 brown*25.07.1930
EEEEE 
Bad Heidelberg v Carmen 
DZB46037 black*08.02.1931