Dobermann Pedigrees
ANKA V. FRANKENLAND
DZB77479
29.3.1961
female
colour: black
breeder: L. Schellmann, Germany
 
 HARDES V. NÖMMEGARTEN
DZB76626
IGON V. WELLBORN
DZB74446
 FALK V. BUCHENHAIN
DZB66642
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 HELLA GERMANIA
DZB48/889
 GITTA V. WELLBORN
DZB69817
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
 MONA GERMANIA
DZB65359
 DUSY V. NÖMMEGARTEN
DZB69677
 DOLF V. HALLEBERG
DZB63384
 AJAX V.D. WERTACHBRÜCKE
DZB56374
 VISA V. BAYERNSTOLZ
DZB55773
 FAY LENCHEN INDIAN-SPRING
 **?**
 **?**
 IWA V. NÖMMEGARTEN
DZB76749
 ARTUS V. ORLISHAUSERFLUR
DZB67859
 AJAX V. HELENEHOF
DZB60553
 ALEX V.D. TRÖBSTBURG
DZB57836
 BLANKA V.D. MÜHLSTEGE
DZB57277
 JONNY V. ILMTAL
DZB60605
 CITO V. BÖDENBACH
DZB54375
 FANNY V. ILMTAL
DZB55784
 FEBA V. NÖMMEGARTEN
DZB75285
ASKO V.D. HALTENKLINDE
DZB66883
 ARGO V. RITTERSTURZ
DZB60894
 ASTA V. LEONBRONN
DZB62085
 DUSY V. NÖMMEGARTEN
DZB69677
 DOLF V. HALLEBERG
DZB63384
 FAY LENCHEN INDIAN-SPRING

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009
 

Frankenland v Anka DZB77479 black*29.03.1961

Frankenland v Anka 
DZB77479 black*29.03.1961

Nömmegarten v Hardes 
DZB76626 brown*03.04.1959
II 
Wellborn v Igon 
DZB74446 black*05.02.1955
III 
Buchenhain v Falk 
DZB66642 black*15.01.1951
IIII 
Hagenfreund v Alf 
DZB48/905 black*09.06.1948
IIIII 
Kleinwaldheim v Alex 
DZB57139 black*04.02.1946
IIIIE 
Hagenstolz v Amsel 
DZB47/74 black*10.01.1947
IIIE 
Germania Hella 
DZB48/889 black*14.04.1948
IIIEI 
Hinterborn v Tell 
DZB56696a black*27.10.1945
IIIEE 
Germania Dolly 
DZB56793 black*31.01.1946
IIE 
Wellborn v Gitta 
DZB69817 black*07.05.1952
IIEI 
Klockenhof v Cäsar 
DZB63047 black*21.02.1949
IIEII 
Kleinwaldheim v Alex 
DZB57139 black*04.02.1946
IIEIE 
Hagenstolz v Addi 
DZB47/73 black*10.01.1947
IIEE 
Germania Mona 
DZB65359 black*20.05.1950
IIEEI 
Germania Ajax 
DZB55869 black*01.06.1944
IIEEE 
Germania Ester 
DZB47/184 black*18.06.1947
IE 
Nömmegarten v Dusy 
DZB69677 black*14.03.1952
IEI 
Hallerberg v Dolf 
DZB63384 brown*07.05.1949
IEII 
Wertachbrücke vd Ajax 
DZB56374 black*02.05.1944
IEIII 
Bad Heidelberg v Troll 
DZB52727 black*01.02.1939
IEIIE 
Radegundis v Freya 
DZB50870 black*09.11.1935
IEIE 
Bayernstolz v Visa/Isa 
DZB55773 black*10.01.1944
IEIEI 
Siegessäule vd Blücher 
DZB51236 black*19.08.1936
IEIEE 
Bayernstolz v Corda 
DZB53398 *13.05.1939
IEE 
Indian-Spring v Lenchen 
(Indian-Spring v Lenchen)
-
-
-
-
-
-

Nömmegarten v Iwa 
DZB76749 black*18.06.1959
EI 
Orlinshauserflur v Artus 
DZB67859 black*19.12.1950
EII 
Helenenhof v Ajax 
DZB60553 black*31.05.1948
EIII 
Tröbstburg vd Alex 
DZB57836 black*19.10.1945
EIIII 
Bodenbach v Cito 
(Bodenbach v Cito)
EIIIE 
Ilmtal v Freya 
(Ilmtal v Freya)
EIIE 
Mühlstege vd Blanka 
DZB57277 black*14.05.1946
EIIEI 
Rödeltal v Rino 
DZB52605 black*23.11.1938
EIIEE 
Liselottenhof v Anni 
DZB54192
EIE 
Ilmtal v Jonny 
DZB60605 black*01.06.1948
EIEI 
Bödenbach v Cito 
DZB54375 black*24.07.1942
EIEII 
Neckarstrasse vd Greif 
DZB53420 black*26.06.1940
EIEIE 
Steiger v Betty 
DZB53521 brown*24.11.1940
EIEE 
Ilmtal v Fanny 
DZB55784 black*13.03.1944
EIEEI 
Sandberg v Siegbert 
DZB53588 black*30.01.1941
EIEEE 
Sturmhöhe vd Dolly 
DZB52416 black*10.06.1938
EE 
Nömmegarten v Febra 
DZB75285 black*16.05.1956
EEI 
Haltenklinde vd Asko 
DZB66883 black*11.09.1951
EEII 
Rittersturz v Argo 
DZB60894 black*09.03.1948
EEIII 
Winterburg vd Bruno 
DZB57404 *14.10.1945
EEIIE 
Rittersturz v Alma 
DZB56981 25.01.1946
EEIE 
Leonbronn v Asta 
DZB62085 black*20.05.1948
EEIEI 
Alt Hendesse v Allo 
DZB57566 black*1946
EEIEE 
Hüffenhardt v Anca 
DZB57801 black *24.06.1946
EEE 
Nömmegarten v Dusy 
DZB69677 black*14.03.1952
EEEI 
Hallerberg v Dolf 
DZB63384 brown*07.05.1949
EEEII 
Wertachbrücke vd Ajax 
DZB56374 black*02.05.1944
EEEIE 
Bayernstolz v Visa/Isa 
DZB55773 black*10.01.1944
EEEE 
Indian-Spring v Lenchen 
(Indian-Spring v Lenchen)
-
-
Copyright © 2006 Dobermann Pedigrees - Finland