Dobermann Pedigrees
HELLA GERMANIA
DZB48/889
14.4.1948
Female
Colour: Black
Breeder: August Schneider, Germany
 
 TELL V. HINTERBORN
DPZ56696
 FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
 JOCKEL V. PFEDDERSHEIM
DZB53965
FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 FANNY V. PFEDDERSHEIM
DZB52613
 EDDA V. FRIEDEWALD
DZB53817
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
GOLDESE V. RAUFELSEN
DZB52830
 VENUS V. SANDBERG
DZB54601
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
ALFA V. HOLLINGEN
DZB51853
(4.9.1935*black)
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
ANNERL V. ZINSGUT
DZB45099
(26.3.1930*black)
 DOLLY GERMANIA
DZB56793 
DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 ASTER GERMANIA
DZB55873
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 FANNY V. PFEDDERSHEIM
DZB52613
 ASTOR V. MILLERHOF
DZB50893
 BLANKA V. PFEDDERSHEIM
DZB51016

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009