Dobermann Pedigrees
CÄSAR V. CLOCKENHOF
DZB63047
21.2.1949
male
colour: black
breeder: A. Klocke, Germany
AK © Dobermann Pedigrees - Finland
ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
AJAX V. SIMBACH
DZB53728
AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
MORITZ V. RÖDELTAL
AKCSBBA236946
GRETEL V. KIENLESBERG
AKC A194838
 ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
JACK V. HEINRICHSBURG
DZB 48574
ANKA V. TAUZIEHER
DZB 50806
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
  LAMJA V. ZWINGFRIED
DZB51042
MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DPZ52997
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 KITTY V.D. BISMARKSÄULE
DZB 051428
ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 ASTA V. GROSS-HAGEN
DZB55550
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591 
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
 BOBBY V. GROSS ESSEN
DZB49226
 GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170

1900-1909 * 1910-1919* 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009

AK© Dobermann Pedigrees - Finland