Dobermann Pedigrees

AYAX V.D. WERTACHBRÜCKE
DZB56374
2.5.1944
Male
Colour: Black
Breeder: (Germany)
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
TROLL V. BAD HEIDELBERG
DZB52727
(black*1.2.1939)
FERRY V. RAUFELSEN
DZB 51454
(black*9.1.1937)
TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
ADDA V. HEEK
DPZB38623
(black*21.4.1925)
JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
BELLA (ALICE) V.D. SONNENHÖHE
DZB46185
(black*22.1.1931)
RITA V. BAD HEIDELBERG
DZB51585
(black*28.4.1937)
TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
ADDA V. HEEK
DPZB38623
(black*21.4.1925)
LOTTE V. BAD HEIDELBERG
DZB49740
(black*14.7.1934)
CURT V.D. SCHWARZWALDPARLE
DZB48325
(black*25.2.1933)
FREYA V. BAD HEIDELBERG
DZB47489
(black*28.5.1932)
FREYA V. RADEGUNDIS
DZB50870
(black*9.11.1935)
ARKO V. KLAUSENGARTEN
DZB48879
(black*17.3.1933)
HELIOS V. SIEGESTOR
DZB39728
STOLZ V. RÖNECKENSTAIN
DZB17313
ELLA V. SIEGESTOR
DZB25403
(black*8.6.1923)
ALMA V. MAISACHTAL
DZB46063
(black*7.2.1931)
ARKO V.D. MAISACHPERLE
DZB44905
(black*13.11.1929)
BELLA V. HELLERBERG
DZB44997
(black*29.10.1929)
MONI V. ALLGÄU
DZB49588
(brown*10.7.1934)
ASSO V. MEMMINGER MAU
DZB47483
(black*5.2.1932)
HUNKO V.D. BUCHENAU
DZB45730
(brown*30.11.1929)
JENNY V. REICHSHAIN
DZB44628
(black*4.9.1929)
GERTA V. ALLGÄU
DZB43752
(brown*6.4.1929)
PRINZ V. BRUNIA
DZB39930
(brown*8.4.1926)
ELLA V. ALLGÄU
DZB37218
(black*3.5.1925)
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009