Dobermann Pedigrees
ANKA V. MOSELLAND
DZB71354
5.10.1953
Female
Colour: Black
Breeder: F. Kramer, Germany
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
MORITZ V. RÖDELTAL
AKCSBBA236946
DZB 050561
GRETEL V. KLIENLESBERG
AKC A194838
 ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
 JACK V. HEINRICHSBURG
DZB 48574
ANKA V. TAUZIEHER
DZB 50806
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 LAMJA V. ZWINGFRIED
DZB51042
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DPZ52997
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 KITTY V.D. BISMARCKSÄULE
DZB 051428
 BUNA V. DYK'SCHEN
DZB69379
 DRAUF V. MASCHSEE
DZB63064
 JAGO V. FUHSENGRUND
DZB62007
 FELS V.D. BARLINGE
DZB54218
 BERNIE V. SIMMENAU
DZB53568
 ANKA V.D. CHARLOTTENHÖH
DZB57946
 GARANT V. HÜHNERHOF
DZB55396
 BESSY V. LEUENTURM
DZB56028
 LISSY V.D. SCHELLBERGEN
DZB48/838
 FELS V.D. BARLINGE
DZB54218
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 HEIDE V. SCHWETZINGEN
DZB52667
 ASTA V. HESSENSTOLZ
DZB54458
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 BEKA V. OBERTOR
DZB52081

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


Moselland v Anka DZB71354 black*05.10.1953

Moselland v Anka
DZB71354 black*05.10.1953
I
Kleinwaldheim v Alex
DZB57139 black*04.02.1946
II
Simbach v Ajax
DZB53728 black*31.05.1941
III
Illerblick v Ajax
DZB51797 black*28.07.1937
IIII
Rödeltal v Moritz
DZB50561 black*01.09.1935
IIIII
Domstadt vd Blank
AKCSBA047992 black*03.04.1933
IIIIE
Deutschen Eck v Bubina
DZB49089 black*17.09.1933
IIIE
Kienlesberg v Gretel
AKCSBA194838 black*01.08.1934
IIIEI
Rauhfelsen v Cherloc
DZB47216 black*28.02.1932
IIIEE
Ulmer Spatz v Asta
black*15.07.1931
IIE
Eckardtsburg vd Asta
DZB51650 black*17.06.1937
IIEI
Heinrichsburg vd Jack
DZB48574 black*07.05.1933
IIEII
Simmenau v Lux II
DZB40937 black*17.11.1926
IIEIE
Heinrich Hella
black (Heirich Hella)
IIEE
Tauzier v Anka
DZB50806 brown*23.01.1936
IIEEI
Engelsburg vd Troll
DZB48591 black*01.06.1933
IIEEE
Domstadt vd Asta
AKC A201181 black*06.10.1932
IE
Südharz v Carola
DZB54675 black*14.03.1943
IEI
Steiger v Alf
DZB52375 brown*27.05.1938
IEII
Bismarcksäule vd Horst
DZB50090 black*02.03.1935
IEIII
Henschelberg v Bruno
DZB44509 black*24.07.1929
IEIIE
Bad Heidelberg v Carmen (DZB46037)
DZB46037 black*08.02.1931
IEIE
Zwingfried v Lamja
DZB51042 brown*15.05.1936
IEIEI
Dornburg vd Bello
DZB46590 brown*14.08.1931
IEIEE
Zwingfried v Käke
DZB47439 brown*27.04.1932
IEE
Bismarcksäule vd Mona
DZB52997 black*28.06.1939
IEEI
Rauhfelsen v Frido
DZB51456 black*09.01.1937
IEEII
Engelsburg vd Troll
DZB48591 black*01.06.1933
IEEIE
Sonnenhöhe vd Jessy
DZB49753 black*28.06.1934
IEEE
Bismarcksäule vd Kitty
DZB51428 black*24.09.1936
IEEEI
Henschelberg v Bruno
DZB44509 black*24.07.1929
IEEEE
Bismarcksäule vd Gundi
DZB49367 brown*28.06.1934
E
Dyk'schen vd Buna
DZB69379 black*18.04.1951
EI
Maschsee v Dauf
DZB63064 black*14.03.1949
EII
Fuhsengrund v Jago
DZB62007 black*16.04.1948
EIII
Barlinge vd Fels
DZB54218 black*20.04.1942
EIIII
Steiger v Alf
DZB52375 brown*27.05.1938
EIIIE
Schwetzingen v Heide
DZB52987 black*16.04.1939
EIIE
Simmenau v Bernie
DZB53568 black*08.01.1941
EIIEI
Bismarcksäule vd Horst
DZB50090 black*02.03.1935
EIIEE
Simmenau v Inge II
DZB51492 black*11.02.1937
EIE
Charlottenhöh vd Anka
DZB57946 black *12.11.1945
EIEI
Hühnerhof v Garant
DZB55396 brown*03.07.1943
EIEII
Steiger v Alf
DZB52375 brown*27.05.1938
EIEIE
Bötelsburg vd Fee
DZB53405 black*20.05.1940
EIEE
Leuenturm v Bessy
DZB56028 black*17.05.1944
EIEEI
Simmenau v Jockel II
DZB51488 black*11.02.1937
EIEEE
Sandberg v Ursel
DZB54046 black*23.03.1942
EE
Schellbergen vd Lissy
DZB48/838 black*14.06.1948
EEI
Barlinge vd Fels
DZB54218 black*20.04.1942
EEII
Steiger v Alf
DZB52375 brown*27.05.1938
EEIII
Bismarcksäule vd Horst
DZB50090 black*02.03.1935
EEIIE
Zwingfried v Lamja
DZB51042 brown*15.05.1936
EEIE
Schwetzingen v Heide
DZB52987 black*16.04.1939
EEIEI
Ludwigsburg v Nober
DZB51077 black*21.05.1936
EEIEE
Hebelgruft vd Erda
DZB50121 black*30.03.1935
EEE
Hessenstolz v Asta
DZB54458 black*05.09.1942
EEEI
Bismarcksäule vd Horst
DZB50090 black*02.03.1935
EEEII
Henschelberg v Bruno
DZB44509 black*24.07.1929
EEEIE
Bad Heidelberg v Carmen (DZB46037)
DZB46037 black*08.02.1931
EEEE
Obertor v Beka
DZB52081 black*24.01.1938
EEEEI
Rheinadler v Lux
DZB50888 black*28.01.1936
EEEEE
Simmenau v Gerda
black (Simmenau v Gerda)