Dobermann Pedigrees

BENNO V.D. RÖMERHOF
DZB12015
D.P.Z.B.5321
AKCSB517673
15.8.1920
Male
Colour: Black
Breeder: H. Strassburger, Germany
 URIAN V. GRAMMONT
NHSB
EDELBLUT V. JÄGERHOF
DPZ 4691
PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
 LUX EDELBLUT V. ILM-ATHEN
 LOTTE V. ILM-ATHEN
 TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
 MARKO V. LÜTZELLINDEN
DZB637
 KITTY V. JÄGERHOF
DZB897
 CARMEN V. KRAICHGAU
 SEPP V. KRAICHGAU
 LORD V. RIED
DZB 249
 LIESEL V. SEEBERG
 HELLA V. ROSENHAIN
 STURMFRIED V. ILM-ATHEN
DZB2183
 CORDULA V. ROSENHAIN
PRINZESSIN BUBINE V. KONINGSTAD
NHSB
 RIVALS ADONIS
NHSB 23500
 FERNANDO V. MERSEBURG
DZB 3662
 MORITZ V, BURGWALL
DZB1055
 ALDEGUNDE V. FREUHORST
 HELGA V. JÄGERHOF
 PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
 TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
 WALTRAUTE V. GRAMMONT
NHSB 24939
 TROLL V.ALBTAL
 RINO V.D. RÖMERSCHANZ
 HELLA V. PFINZGAU
 SELMA V. JÄGERHOF
 PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
 MEDEA V. JÄERHOF
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929* * 930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999* 2000-2009