Dobermann Pedigrees
BERND V. KLEINWALDHEIM
DZB47/2
15.9.1947
Male
Colour: Black
Breeder: P. Klein, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/
ARNO V. WEYERTAL
DZB56198
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
 MORITZ V. RÖDELTAL
AKCSBBA236946
DZB 050561
 GRETEL V. KLIENLESBERG
AKC A194838
 ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
 JACK V. HEINRICHSBURG
DZB 48574
 ANKA V. TAUZIEHER
DZB 50806
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 LAMJA V. ZWINGFRIED
DZB51042
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DPZ52997
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 KITTY V.D. BISMARCKSÄULE
DZB 051428
CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
 CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
 LAMJA V. ZWINGFRIED
DZB51042
 BELLO V.D. DORNBURG
DZB46590
 KÄKE V. ZWINGFRIED
DZB47439
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DPZ52997
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 KITTY V.D. BISMARCKSÄULE
DZB 051428
 BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
 GUNDI V.D. BISMARCKSÄULE
DZB

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees - Finland
http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/