Dobermann Pedigrees
BESSY V. REMSTAL
DZB75918
20.7.1957
Female
Colour: Black
Breeder: R. Lill, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland http://koti.mbnet.fi/dob/
 ASTOR V.D. WILLINA
DZB65033
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
ALF V. STEIGER
DZB52375
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DPZ52997
 MANDA V. WILLERSEE
DZB60960
 WALDO V.D. EINÖD
DZB57394
 FRIDO V. FRIEDEWALD
DZB54243
 ASTA V. FAHRLACH
DZB56137
 FANNY V. WILLERSEE
DZB56437
 FRIDO V. FRIEDEWALD
DZB54243
 ASTA V.D. SIEGFRIEDSQUELLE
DZB54403
 ALMA V. REMSTAL
DZB71574
 ALEX V. DENZENBERG
DZB69427
 ARKO V. BURGFRIEDEN
DZB65474
 IKOS V. FRIEDEWALD
DZB55956
 ASTA KAMPS
DZB65342
 FLORA V. GÄU
DZB64849
 DICKY V. BAD HEIDELBERG
DZB58092
 HAIDI V.D. NECKARSTRASSE
DZB539??
 CILLI V. OSSWIELER SCHLOSS
DZB66609
 DROLL V. BRANENSTEIN
DZB62278
 AGIL V.D. FISCHERWEIDE
DZB56114
(FRIDO V. FRIEDEWALD
BÄRBEL V. NEBELHORN)
 ALMA
 ANNI V. BACHHELM
DZB62895
 BLITZ V. SCHWANENGOLD
DZB59269
(FRIDO V. FRIEDEWALD- ANNI V.D. NECKARSPITZE)
 ALMA V. WALDHORST
DZB58150
(NERO V. GLASHOF - 
MOTTE V. FRIEDEWALD)

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/