Dobermann Pedigrees
LOTTE V. RÖNECKENSTEIN
DZB20691
18.2.1922
Female
Colour: Black
Breeder: O. Rönecke, Germany
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
ACHIM V LANGERODE
DPZ6127
 PRINZ LEUTHOLD V. HORNEGG
DZB1982
 LORD V. RIED
DZB249
 HELGA V.D. PFALZ
DZB713
 ASTA V. STARKENBURG
DZB6073
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DPZ4691
 BETTY V. JÄGERHOF
DPZ3659
 LEDDY V.D. BLANKENBURG
DPZ6489
 BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
 ARNO V. GLÜCKSBURG
DZB4216
 GUDRUN V.HORNEGG
DZB8130
 ASTA VOSS
DZB6237
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
 SENTA V. JÄGERHEIM
(NotReg.)
(17.1.1911)
 DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
 TROLL V.D. BLANKENBURG
DPZ6334
 BELLING V. BERLIN
DZB1945
 GRAF EDEL V. ILM-ATHEN
677
 EDLE V. ILM-ATHEN
873
 ASTA VOSS
DZB6237
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
 SENTA V. JÄGERHEIM
(NotReg.)
(17.1.1911)
LEA V. WIESENFELS
DZB5599
GRAF TEJA HERTZYNIA
DZB1843 
STURMFREIED V. ILM-ATHEN
DZB2183
FREYA HERZYNIA
Notreg.
 LIESEL V. DAMBAHTAL
DZB
LORD V. RIED
DZB249
LESKA V.D. WARTBURG
DZB

1900-1909* 1910-1919* 1920-1929* 1930-1939* 1940-1949* 1950-1959* 1960-1969* 1970-1979* 1980-1989* 1990-1999* 2000-2009