DELFI V. BIESENBERG
DZB76964
female
born: 24.12.1959
breeder: R. Lüllwitz, Germany
 
 
 ARKO V. MÜHLENECK
DZB75965
(12.8.1957)
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/74
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 BUNA V. MOSELLAND
DZB74314
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 BUNA V. DYK'SCHEN
 DRAUF V. MASCHSEE
DZB63064
 LISSY V.D. SCHELLBERGEN
DZB48/838
 BIRGA V. BIRKEBÄCHLE
DZB75745
(10.4.1957)
 RENO V. BADNER LAND
DZB66568
 BORIS V. REHWALDE
DZB58562
 PETER V. WIESENGRUND
DZB56348
 ELFE V. SIMBACH
DZB55634
 ALFA V.D. NEUBURG
DZB62575
 TELL V. HINTERBORN
DZB56696a
 BELLA V. NOTBURGATAL
DZB57021
 ANDREA V. ADELSHOFEN
DZB74416
 CÄSAR V. GÄNSBERG
DZB63123
 ALLO V. ALT HENDESSE
DZB57566
 BELLA V. STROMBERG
DZB57668
 ANKA V. FALTERHECKLE
DZB70030
 FELS V.D. VIKTORSHÖHE
DZB64582
 BETTY V. MÖNCHSBERG
DZB57730

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009