Dobermann Pedigrees
GUNTHERSFORST ARMI
13945/59
Fhreg3849/58
16.7.1958
Female
Colour:
Breeder: Gunther Groth, Helsinki, Finland
Owner: Fröken Brita Öst, Uppsala, Sweden
 
BLITZ V. OSTERTOR
SF00274/55 H
DZB74007
BLITZ V. SCHNEEWITSHWEG
DZB70195
CÄSAR V.KLOCKENHOF
DZB63047 
DIANA V. OESTERRIED
DZB48/949
CHRISTEL V. SALZESTADT
DZB64025
ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
ASTA V. STRUTHIO
DZB47/206
TAISTON AMYE
SF04333/56
NORD GERMANIA
SF03133/56
CÄSAR V.KLOCKENHOF
DZB63047 
ESTER GERMANIA
DZB47/184
PIGE
NKKR 54/1667
FLEURIES MUCH
DSK HSB 125504
BEAUTY
NKKS3306 V

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009