Dobermann Pedigrees
BLITZ V. OSTERTOR
SKL 274/55
DZB74007
30.4.1954
Male
Colour: Black
Breeder: Erich Nolting, Germany
Owner: Marja-Leena Matikainen, Lahti, Finland
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
 BLITZ V. SCHNEEWITSHENWEG
DZB70195
(12.8.1952)
 CÄSAR V.KLOCKENHOF
DZB63047 
ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS-HAGEN
DZB55550
 DINA V. OESTERRIED
DZB48/949
(7.6.1948)
BENNO V. ROMBERG
DZB47/45
 KARLO V. WÜRTTENBERG
DZB53776
 ALPHA
DZB47/44a
 LEA V. NOTBURGATAL
DZB55755
 EDEL V. NOTBURGATAL
DZB52837
 CRISTA V. RÖMERGARTEN
DZB53512
 CHRISTEL V. SALZESTADT
DZB64025
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DPZ53726
 AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
 CAROLA V. SÜDHARZ
DPZ54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375 
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DPZ52997
 ASTA V. STRUTHIO
DPZ47/206
(3.5.1947)
 DIETER V. WILLERSEE
DPZ55375
ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 DOHLE V. STAHLHELM
DPZ55725
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456 
 ASSI V. SÜDHARZ
DPZ53658

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


 
 


© Dobermann Pedigrees - Finland