Dobermann Pedigrees
CHRISTEL V. SALTZESTADT
DZB64025
8.9.1949
female
colour: black
breeder: C. Dücker, Germany
 
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DPZ57139
AJAX V. SIMBACH
DPZ53726
 AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
 MORITZ V. RODELTAL
DZB 050561
GRETEL V. KLIENLESBERG
AKCA194838
 ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
 JACK V. HEINRICHSBURG
DZB48574
ANKA V. TAUZIEHER
DZB50806
 CAROLA V. SÜDHARZ
DPZ54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 LAMJA V. ZWINGFRIED
DZB51042
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DPZ52997
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
KITTY V.D. BISMARCKSÄULE
DZB051428
 ASTA V. STRUTHIO
DPZ47/206
 DIETER V. WILLERSEE
DPZ55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 DOHLE V. STAHLHELM
DPZ55725
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 ASSI V. SÜDHARZ
DPZ53658
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DPZ52997

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009