Dobermann Pedigrees
JACK V.D. ANSBORNQUELLE
DZB54642
6.4.1943
Male
Colour:
Breeder: (Germany)
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
(24.7.1929*black)
AJAX V. ODERWALD
DZB19366
(15.9.1922*black)
 CAMILLA V. WÜHLER
DZB40948
CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
(8.2.1931*black)
 IKOS V. SIEGESTOR
DZB43326
 BLANKA V. HENSCHELBERG
DZB44512
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 BOB V. FETTWEIDE
DZB45781
 ARRAS V. ENNEPETHAL
DZB33897
 LEDDY V. SIMMENAU
DZB42115
 BUBINE V. HAGENSTOLZ
DZB45845
 EITEL V. RHEINTAL
DZB41539
 URSEL V. FEENGRUND
DZB44402
 ASSI V. HOHENADEL
DZB52882
MIKSOCH V. HAGENSTOLZ
DZB52425
 BOBBY V. GROSS ESSEN
DZB49226
  KURT V. BRUNIA
DZB43272
 BENI V. BILDSTEINHÖHE
DZB47109
 GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170
 HELD AUS DER HEIMAT
DZB10318
 CITTI V. HAGENSTOLZ
DZB48994
 ASSI V. STEIGER
DZB52382
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
(24.7.1929*black)
CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
(8.2.1931*black)
 LAMJA V. ZWINGFRIED
DZB51042
 BELLO V.D. DORNBURG
DZB46590
 KÄKE V. ZWINGFRIED
DZB47439

1900-1909 * 1910-1919* 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009