Dobermann Pedigrees
KUNZ V. RÖDELTAL
DZB37248
2.6.1925
 Male
Colour: Black
 Breeder:  M. Schott, Germany
 
LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
ARNO V. GLÜCKSBURG
DZB4216
GUDRUN V.HORNEGG
DZB8130
ASTA VOSS
DZB6237
EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
SENTA V. JÄGERHEIM
(17.1.1911)
(NOT REG.)
FEE V. RÖDELTAL
DZB25116
FAUST V.D. PLEISSENBURG JORDIHORT
DZB6644
ZEUS V. PARTHENGRUND
DZB6277
JUNO V. PARTHENGRUND
CARLA V. RÖDELTAL
EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
LADY V. RÖDELTAL
(LORD - LADY V. THORSBERG)

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009