Dobermann Pedigrees
NAPLEMENTE TINTI
METDOB1975/88
22.8.1988
Female
Colour: Black
Breeder:  Istvanne Csepai, Hungary
 
© Dobermann Pedigrees - Finland
CHICO V. DONAUMOOS
DZB94596
 DAIMOS V. NYMPHENBURG
DZB89885
 ATHOS V. NYMPHENBURG
DZB87419
 EICK V. ESCHENHOF
DZB84959
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
 CORA V.D. BRUNNENSTADT
DZB85499
 LUX V. STEINWEG
DZB83456
 GITTA V. HESSENLAND
DZB83195
 HELENA V. ESCHENHOF
DZB86576
 JAGO V. HAGENSTERN
DZB83286
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 ENI V. ESCHENHOF
DZB84962
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
 DOBERHILL BLACK MIMMI
DZB90776
 GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
N02672/73
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
 TEX V. FRANKENLAND
N873/70
 GUNTHERSFORST JASMIN
SF10177/66
 GISELLA V.D. VESTE OTZBERG
N03477/75
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 FRIGGA V.D. VESTE OTZBERG
DZB82419
 ALI V. FORELLENBÄCHLE
DZB79692
 ANJARA V.D. VESTE OTZBERG
DZB80182
NAPLEMENTE KICSI
METDOB3154
 ABBAS V. EGELOH
DZB89148 
 ABBAS V. FERROLHEIM
NHSB714282
 JÜRGEN V. HAGENSTERN
NHSB556344
DZB83285
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 AMANDA V. STIFTHUB
NHSB566465
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 HESTA V. ELLENDONK
DZB78561
 CONNY V. FERROLHEIM
NHSB782215
 NERO V. HAGENSTERN
DZB84128
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 GRÄFIN V. HAGENSTERN
DZB82774
 AMANDA V. STIFTHUB
NHSB566465
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 HESTA V. ELLENDONK
DZB78561
 URGEHATI MAYA
MET.DOB.2675
 SAPO V. HAGENSTERN
DZB85837
 NERO V. HAGENSTERN
DZB84128
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 GRÄFIN V. HAGENSTERN
DZB82774
 ANUSCHKA BRYANSDOTTER
S 41039/71
 BRYAN V. FORELL
DZB80934
S26273/68
 GUNTHERSFORST VERONICA
S120849/69
 DOBERHILL BLACK FRIGGA
NKKR2993/73
 DOBERHILL BLACK OSCAR
N11091/73
 TIKLAN ZAFIR
SF8486/70
 DOBERHILL CHANA V. HERRENHOF
N7060/71
 DOBERHILL CAROLA V. HERRENHOF
N7059/71
 AGONY ACRES DEVOTEE OF ZENO
AKCSBWA800700
 HONOR GUARD'S VESTA
AKCSBWA729087
N8061/71

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009