Dobermann Pedigrees
GISELLA V.D. VESTE OTZBERG
N03477/75
23.4.1974
Female
Colour: Black
Breeder: Jakob Bäcker, Germany
Owner: Marit Aasheim, Oslo, Norway
VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70743
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
 NORD GERMANIA
DZB69617
 EDDA V.D. NORDBURG
DZP70222
CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70743
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
CARMEN V. FELSINGPASS
DZB71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
FRIGGA V.D. VESTE OTZBERG
DZB82419
ALI V. FORELLENBÄCHLE
DZB79692
ARGUS V. NEROBERG
DZB77881
 LUMP V. BASTERSHOF
DZB76420
 GINA V. FÜRSTENFELD
DZB77129
ASTRID V. EICHENHAIN
DZB78671
 JAGO V. FÜRSTENFELD
DZB77551
 HELLA V. FORELL
DZB77433
ANJARA V.D. VESTE OTZBERG
DZB80182
RONDO V. FORELL
DZB79038 
 ARCO OF FAYETTE CORNER
DP7759
 CITA GERMANIA
DZB77767
ANKA V. EICHENHAIN
DZB78668
 JAGO V. FÜRSTENFELD
DZB77551
 HELLA V. FORELL
DZB77433

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929* * 930-1939 * 1940-1949* 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999* 2000-2009