Dobermann Pedigrees
ROX
NHSB498407
16.12.1969
Male
Colour:
Breeder: (Holland)
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland http://koti.mbnet.fi/dob/
 GRAAF DJIMAT V. NEERLANDS STAM
NHSB371621
 MIKO V. FÜRSTENFELD
DZB78340
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZP71553
 GRAVIN ANUSJKA V. NEERLANDS STAM
NHSB315126
 GRAAF CITO V. BLUE BLOOD
NHSB253796
 VALBO GERMANIA
DZB76652
 BENDIENJA ASTRA
NHSB
 GRAVIN ROEANKA V. NEERLANDS STAM
NHSB190572
 GRAAF ISKANDER V. NEERLANDS STAM
NHSB150751
 LOTTE V. NAUNHOF
NHSB156233
DPZB69673
 BRASIE V.T. ZANDBOSCH
NHSB450811
FRANS JOSEF V.T. ZANDBOSCH
NHSB340579
 BARTOK V. PHANTERA
NHSB242257
FRIJWALDO V. THOMASVAER
NHSB188011
BENDIENJA VEA
NHSB
 GINA V.D. DUIVELSHUIS
NHSB221356
 
 
 CIELY V. GEMSO
NHSB370179
(28.8.1965)
 BASKO V. OBERDAHL
DZB77579
 DOLF V. ST CLEMENS
DZB74812
 HELLA V. KAISERBERG
DZB76098
 CAROLA
NHSB272461
 
 
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/