Dobermann Pedigrees
INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
1955
Female
Colour: Black
Breeder: A. Schröder, Germany
 
© Dobermann Pedigrees - Finland
 NORD GERMANIA
DZB69617
CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS-HAGEN
DZB55550
 ESTER GERMANIA
DZB47/184
 FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
 JOCKEL V. PFEDDERSHEIM
DZB53965
 EDDA V. FRIEDEWALD
DZB53817
 DRAGA GERMANIA
DZB56795
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTER GERMANIA
DZB55873
 EDDA V.D. NORDBURG
DZB70222
 BORDO V. ANGELBURG
DZB65323
 CASSO V. KLEINWALDHEIM
DZB47/288
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 HERTA V.D. BRÜNOBURG
DZB47/478
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 UNRUH V. SANDBER
DZB54045
ANITA V SUNDERKAMP
DZB48/747
 FELS V. BARLINGE
DZB54218
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 HEIDE V. SCHWETZINGEN
DZB52987
 DINA V.D. BRÜNOBURG
DZB47/37
 AXEL GERMANIA
DZB55871
 UNRUH V. SANDBER
DZB54045

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009