Dobermann Pedigrees
VALBO GERMANIA
DZB76652
17.5.1959 
male
colour: black
breeder: August Schneider, Germany
© Dobermann Pedigrees
NIGO GERMANIA
DZB96616
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
ALEX V. KLEIWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB56951
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS-HAGEN
DZB55550
 ESTER GERMANIA
DZB47/184
 FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
 JOCKEL V. PFEDDERSHEIM
DZB53965
 EDDA V. FRIEDEWALD
DZB53817
 DRAGA GERMANIA
DZB56795
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTER GERMANIA
DZB55873
ANJA V. WELEBERG
DZB71313
 FALK V. BUCHENHAIN
DZB66642
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEIWALDHEIM
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
 HELLA GERMANIA
DZB48/889
 TELL V. HINTERBORN
DPZ56696
 DOLLY GERMANIA
DZB56793 
 ETA V. RUHRTAL
DZB68070
 CASSO V. KLEINWALDHEIM
DZB47/288
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 DRAGA V. WEYERTAL
DZB47/417
 ALTO V. PFRIMMTAL
DZB54733
 BRITTA V. WEYERTAL
DZB47/75

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009