Dobermann Pedigrees

TANJA V.D. KUNNEMABORGH
NHSB1031873
15.4.1978
Female
Colour: Black
Breeder: K. Kiewiet, Sappemeer-Veendam, Holland
Owner: K. Stienstra, ,Holland
© Dobermann Pedigrees - Finland
 CANDY V'T SMEULVEEN
NHSB786896
DON DAYAN V. FRANCKENHORST
NHSB717387
BRYAN V. FORELL
DZB80934
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
 OLIVE OF BAMBY'S PRIDE
NHSB509517
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 RITA V. FORELL
DZB79043
 CENTA V. ESCHENHOF
NHSB597055
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
 FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 SONJA V.D. BRÜNOBURG
DZB79513
 TOBA V. HALIWOLWI
NHSB508230
 MIKO V. FÜRSTENFELD
DZB78340
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZP71553
 TASJA V. HALIWOLWI
NHSB383857
 HERTOG BUCO V. STOLTENBORG
NHSB330484
 FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
 LASSIERA
NHSB247857
 ASTRIDA
NHSB228797
 BOBB
NHSB181655
 NOVA V. BACKENHAGEN
NHSB

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009
TURBO V.D. KUNNEMABORGH NHSB1031870 brown male
TIM V.D. KUNNEMABORGH NHSB1031871 brown male
TRIX V.D. KUNNEMABORGH NHSB1031872 black female
TANJA V.D. KUNNEMABORGH NHSB1031873 black female