Dobermann Pedigrees

OLIVE OF BAMBY'S PRIDE
NHSB509517 A
12.6.1970 
Female
Colour: Black
Breeder: K. Onodera, Japan
 
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
ODIN V. FORELL
DZB777769
FALCO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
KITTY V. HAGENSTOLZ
DZB70083
AMOR V. HAUS BORMES
DZB47/552
DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
IRIS V. FORELL
DZB77618
DIRK V. GOLDBERG
DZB76137
MUCK V. HAGENSTOLZ
DZB74271
 NETTE V. HAGENSTOLZ
DZB74280
VILJA GERMANIA
DZB76656
NIGO GERMANIA
DZB96616
ANJA V. WELEBERG
DZB71313
RITA V. FORELL
DZB79043
ARCO OF FAYETTE CORNER
ÖHZB DP 7759
CITTO V. FÜRSTENFELD
DZB76169
LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
CARMEN V. FELSINGPASS
DZB71553
PEGGY V. HUNGLBRUNN
ÖHZB DP 7758
ORI V. HUNGLBRUNN
ÖHZB DP 7755
MENA V. HUNGLBRUNN
ÖHZB DP 7756
CITA GERMANIA
DZB77767
CÄSAR V. WEIDENECK
DZB71987
CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
FANNY V. FASANENHEIM
DZB68353
RENI GERMANIA
DZB74717
GÖTZ V. BISMARKSTEG
DZB68818a
ANJA V. WELEBERG
DZB71313

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009