Dobermann Pedigrees
ANKA V. REHWALDE
DZB57034
8.5.1946
Female
colour: brown
breeder: W. Beck, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://koti.mbnet.fi/dob/
PETER V. WIESENGRUND
DZB56348
LASSO V. WIESENGRUND
DZB53185
FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
TROLL V. D. ENGELSBURG
DZB48591
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753 
 GRILLE V. WIESENGRUND
DZB 51948
 EDELBLUT V. WIESENGRUND
DZB 50696
 WANDA V. WIESENGRUND
 ANNI V.D. BIRKENHEIDE
DZB54454
ALF V. STEIGER
DZB52375 
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 LAMJA V. ZWINGFRIED
DZB51042
 ALFA V. SIMMENAU
DZB53482
(8.9.1940)
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 FINE V. RAUFELSEN
ELFE V. SIMBACH
DZB55634
 BLÜCHER V.D. SIEGERSSÄULE
DZB51236
 TROLL V. D. ENGELSBURG
DZB48591
MUCK V. BRUNIA
DZB44392
 ADDA V. HEEK
DPZB38623
 FONI V. JENA
DZB 48342
 FERRY V.D. TRIUMPFPFORTE
DZB 39517
(ALTO V. SIGALSBURG-ASTA V.D. LÖKNITZ)
 WOLFA V. ZIEL
ANKA V.SIMBACH
DZB53733
AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
MORITZ V. RÖDELTAL
AKCSBBA236946
GRETEL V. KIENLESBERG
AKC A194838
ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
JACK V. HEINRICHSBURG
DZB 48574
ANKA V. TAUZIEHER
DZB 50806

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/