Dobermann Pedigrees
HELIOS V. SIEGESTOR
DZB39728
4.1.1926
Male
Colour: Black
Breeder: H. Renner, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
 STOLZ V. RÖNECKENSTAIN
DZB17313
(18.2.1922)
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 ACHIM V LANGERODE
DPZ6127
 PRINZ LEUTHOLD V. HORNEGG
1982
 ASTA V. STARKENBURG
DZB6073
 LEDDY V.D.BLANKENBURG
DPZ6489
 BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
 ASTA VOSS
DZB6237
 DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
 TROLL V.D. BLANKENBURG
DPZ6334
 BELLING V. BERLIN
DZB1945
 ASTA VOSS
DZB6237
 LEA V. WIESENFELS
DZB5599
 GRAF TEJA HERTZYNIA
DZB 1843 
 LIESEL V. DAMBAHTAL
 ELLA V. SIEGESTOR
DZB25403
(8.6.1923)
 BLUTO V. ISARSTRAND
DZB6122
ROLAND V.D. HAIDE
DZB1291
 LORD V. RIED
DZB249
 STELLA
Not reg.
 WALLY II V.D. HUFE
DZB2544
 RITTER HINZ V.D. HÖHE
DZB
 RIEKE KRUMBHOLZ
DZB
THESSA V. OSTERSEE
DZB6250
(black*5.11.1918)
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DPZ 4691
 PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
 TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
FREYA V. OSTERSEE
DZB5155
(blue*18.10.1913)
 GRAF WALDO V.D. STRENGBACH
DZB
 WANDA KNOLL
DZB3895
(black*30.5.1912)

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009