Dobermann Pedigrees

CARLO V. BASSEWITZ
AKCSB819773
D.P.Z. 46563
7.6.1931
 Male
Colour: Black
 Breeder: (Germany)
Owner: Colyar P. Dodson, USA
 
 BOBY V. HOHENZOLLERNPARK
AKCSB844978
 FIGARO V. SIGALSBURG
AKCSB647311
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
 LOTTE V. RÖNECKENSTEIN
DZB20691
 ASTA V. STOLZENBERG
DZB6759
(15.1.1920)
 TROLL VD BLANKENBURG
DZB6334
(25.8.1917)
 LOTTE V. SIMMENAU
DZB6753
(23.8.1918)
 CORINA V. SIGALSBURG
DZB27620
(13.1.1924)
 LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
 BURCHEL V. SIMMENAU
DPZ6238
 ASTA VOSS
DZB6237
 ASTA V. STOLZENBERG
DZB6759
(15.1.1920)
 TROLL VD BLANKENBURG
DZB6334
(25.8.1917)
 LOTTE V. SIMMENAU
DZB6753
(23.8.1918)
 FIFFI V. HEIMFELD
AKCSB761810
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
 BURCHEL V. SIMMENAU
DPZ6238
 ASTA VOSS
DZB6237
LOTTE V. RÖNECKENSTEIN
DZB20691
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
 URSULA V. LUGUMKLOSTER
 AMOR V. GÖTTERFELSEN
DZB15435
 TROLL V.D. BLANKENBURG DPZ6334
 MELITTA V. PARTHENGRUND
DZB8381
 MARTHA V. MARTHASTEIN
 FREU V. BUTERSBURG
 RITA RINNEBERG
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009