Dobermann Pedigrees
CLAUS V. HAGENSTOLZ
NHSB47849
Born:
Male
Colour: Black
Breeder: Walter Maurer, Germany
© Dobermann Pedigrees
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 LUZ V. RÖDELTAL
DZB40084
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
LOTTE V. RÖNECKENSTEIN
DZB20691
 FEE V. RÖDELTAL
DZB25116
 FAUST V.D. PLEISSENBURG
 CARLA V. RÖDELTAL
 HELLA V.D. WINTERBURG
DZB40909
 AXEL V. HARDTGEBIRG
DZB32684
 DENSOS V. ATLANTIC
DZB11984
 ASTA V. PFÄLZER RHEIN
DZB19952
 FERRI V.D. WINTERBURG
 BENNO V.D. RÖMERHOF
 LOTTE V. BRENNETSRIED
 URSEL V. FEENGRUND
DZB44402
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
 BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
 ASTA VOSS
DZB6237
 LOTTE V. RÖNECKENSTEIN
DZB20691
 ALEX V. FINOHÖHE
(1920)
 DORA V. WIESENGRUND
(1920)
 FEE V. RÖDELTAL
DZB25116
 FAUST V. PLEISSENBURG
 ZEUSS V. PARTHENGRUND
DZB6277
 JUNO V. PARTHENGRUND
 CARLA V. RÖDELTAL
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
 LADY V. RÖDELTAL

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009