Dobermann Pedigrees
FEE V. FRANKENLAND
DZB78618
18.12.1963
Female
Colour: Black
Breeder: L. Schellmann, Germany
 
 KANDY V. FÜRSTENFELD
DZB77703
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
 NORD GERMANIA
DZB69617
 EDDA V.D. NORDBURG
DZB70222
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZP71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
  ANKA V. FRANKENLAND
DZB77479
 HARDES V. NÖMMEGARTEN
DZB76626
 IGON V. WELLBORN
DZB74446
 FALK V. BUCHENHAIN
DZB66642
 GITTA V. WELLBORN
DZB69817
DUSY V. NÖMMEGARTEN
DZB69677
 DOLF V. HALLEBERG
DZB63384
 FAY LENCHEN INDIAN-SPRING
 IWA V. NÖMMEGARTEN
DZB76749
 ARTUS V. ORLISHAUSERFLUR
DZB67859
 AJAX V. HELENEHOF
DZB60553
 JONNY V. ILMTAL
DZB60605
 FEBA V. NÖMMEGARTEN
DZB75285
 ASKO V.D. HALTENKLINDE
DZB66883
 DUSY V. NÖMMEGARTEN
DZB69677

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009