Dobermann Pedigrees
GERI V. MOSELLAND
DZB75728
10.5.1957
Female
Colour: Black
Breeder: F. Kramer, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARTZ
DZB54675
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARTZ
DZB54675
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 BUNA V. DYK'SCHEN
DZB69379
(18.4.1951)
 DRAUF V. MASCHSEE
DZB63064
 JAGO V. FUHSENGRUND
DZB62007
 FELS V.D. BARLINGE
DZB54218
 BERNIE V. SIMMENAU
DZB53568
 ANKA V.D. CHARLOTTENHÖH
DZB57946
 GARANT V. HÜHNERHOF
DZB55396
 BESSY V. LEUENTURM
DZB56028
 LISSY V.D. SCHELLBERGEN
DZB48/838
 FELS V.D. BARLINGE
DZB54218
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 HEIDE V. SCHWETZINGEN
DZB52667
 ASTA V. HESSENSTOLZ
DZB54458
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 BEKE V. OBERTOR

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees - Finland
http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/