Dobermann Pedigrees
GER V. ZENN
DZB91648
28.2.1980
male
colour:
breeder: F. Lindemann, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://koti.mbnet.fi/dob/
JAGO V. BEELEN
DZB 83381
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB78769
 FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
IRIS V. FORELL
DZB77618
 CITA GERMANIA
DZB77767
CÄSAR V. WEIDENECK
DZB71987
RENI GERMANIA
DZB74717
 DASCHA V. FORELL
DZB81481
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
BINGO V. DORNBERG
DZB71115
ILKA V. ROMBERG
DZB76897
ELKE V. PFÄLZER WALDHEIM
DZB83950
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
CARMEN V. FELSINGPASS
DZB71553
 BIENE V. STOLLBURG
DZB80227
 ALEX V. NICOLANBERG
DZB78186
 HARDES V. NÖMMEGARTEN
DZB76626
 ASTRIED V. EBERTBARK
DZB76473
 FEE V. FRANKENLAND
DZB78618
KANDY V. FÜRSTENFELD
DZB77703
ANKA V. FRANKENLAND
DZB77479
A&K,Helsinki, Finland
1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/