Dobermann Pedigrees
GILDA V. MOSELLAND
DZB75731
10.5.1957
Female
Colour: Black
Breeder: F. Kramer, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARTZ
DZB54675
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARTZ
DZB54675
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 BUNA V.D. DYK'SCHEN
DZB69379
(18.4.1951)
 DRAUF V. MASCHSEE
DZB63064
 JAGO V. FUHSENGRUND
DZB62007
 FELS V.D. BARLINGE
DZB54218
 BERNIE V. SIMMENAU
DZB53568
 ANKA V.D. CHARLOTTENHÖH
DZB57946
 GARANT V. HÜHNERHOF
DZB55396
 BESSY V. LEUENTURM
DZB56028
 LISSY V.D. SCHELLBERGEN
DZB48/838
 FELS V.D. BARLINGE
DZB54218
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 HEIDE V. SCHWETZINGEN
DZB52667
 ASTA V. HESSENSTOLZ
DZB54458
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 BEKA V. OBERTOR
DZB52081

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009© Dobermann Pedigrees - Finland
 

Moselland v Gilda DZB75731 black*10.05.1957

Moselland v Gilda
DZB75731 black*10.05.1957
I
Hagenstolz v Lump
DZB70473 black*30.01.1953
II
Hagenfreund v Alf
DZB48/905 black*09.06.1948
III
Kleinwaldheim v Alex
DZB57139 black*04.02.1946
IIII
Simbach v Ajax
DZB53728 black*31.05.1941
IIIII
Illerblick v Ajax
DZB51797 black*28.07.1937
IIIIE
Eckardtsburg vd Asta
DZB51650 black
IIIE
Südharz v Carola
DZB54675 black*14.03.1943
IIIEI
Steiger v Alf
DZB52375 brown*27.05.1938
IIIEE
Bismarcksäule vd Mona
DZB52997 black*28.06.1939
IIE
Hagenstolz v Amsel
DZB47/74 black*10.01.1947
IIEI
Willersee v Dieter
DZB55375 black*29.08.1943
IIEII
Notburgatal v Erko
DZB52842 black*16.04.1939
IIEIE
Fürstenlager v Blanka
DZB53264 black*23.02.1940
IIEE
Gross Hagen v Asta
DZB55550 black*28.05.1943
IIEEI
Rauhfelsen v Frido
DZB51456 black*09.01.1937
IIEEE
Hagenstolz v Mira
DZB52428 black*29.06.1938
IE
Klockenhof v Dina
DZB65348 black*03.02.1950
IEI
Kleinwaldheim v Alex
DZB57139 black*04.02.1946
IEII
Simbach v Ajax
DZB53728 black*31.05.1941
IEIII
Illerblick v Ajax
DZB51797 black*28.07.1937
IEIIE
Eckardtsburg vd Asta
DZB51650 black
IEIE
Südharz v Carola
DZB54675 black*14.03.1943
IEIEI
Steiger v Alf
DZB52375 brown*27.05.1938
IEIEE
Bismarcksäule vd Mona
DZB52997 black*28.06.1939
IEE
Hagenstolz v Addi
DZB47/73 black*10.01.1947
IEEI
Willersee v Dieter
DZB55375 black*29.08.1943
IEEII
Notburgatal v Erko
DZB52842 black*16.04.1939
IEEIE
Fürstenlager v Blanka
DZB53264 black*23.02.1940
IEEE
Gross Hagen v Asta
DZB55550 black*28.05.1943
IEEEI
Rauhfelsen v Frido
DZB51456 black*09.01.1937
IEEEE
Hagenstolz v Mira
DZB52428 black*29.06.1938
E
Dyk'schen vd Buna
DZB69379 black*18.04.1951
EI
Maschsee v Dauf
DZB63064 *14.03.1949
EII
Fuhsengrund v Jago
DZB62007
EIII
Barlinge vd Fels
DZB54218 black*20.04.1942
EIIII
Steiger v Alf
DZB52375 brown*27.05.1938
EIIIE
Schwetzingen v Heide
DZB52987 black*16.04.1939
EIIE
Simmenau v Bernie
DZB53568 black*08.01.1941
EIIEI
Bismarcksäule vd Horst
DZB50090 black*02.03.1935
EIIEE
Simmenau v Inge II
DZB51492 black*11.02.1937
EIE
Charlottenhöh vd Anka
DZB57946 black *12.11.1945
EIEI
Hühnerhof v Garant
DZB55396 brown*03.07.1943
EIEII
Steiger v Alf
DZB52375 brown*27.05.1938
EIEIE
Bötelsburg vd Fee
DZB53405 black*20.05.1940
EIEE
Leuenturm v Bessy
DZB56028 black*17.05.1944
EIEEI
Simmenau v Jockel II
DZB51488 black*11.02.1937
EIEEE
Sandberg v Ursel
DZB54046 black*23.03.1942
EE
Schellbergen vd Lissy
DZB48/838 *14.06.1948
EEI
Barlinge vd Fels
DZB54218 black*20.04.1942
EEII
Steiger v Alf
DZB52375 brown*27.05.1938
EEIII
Bismarcksäule vd Horst
DZB50090 black*02.03.1935
EEIIE
Zwingfried v Lamja
DZB51042 brown*15.05.1936
EEIE
Schwetzingen v Heide
DZB52987 black*16.04.1939
EEIEI
Ludwigsburg v Nober
DZB51077 black*21.05.1936
EEIEE
Hebelgruft vd Erda
DZB50121 black*30.03.1935
EEE
Hessenstolz v Asta
DZB54458 *05.09.1942
EEEI
Bismarcksäule vd Horst
DZB50090 black*02.03.1935
EEEII
Henschelberg v Bruno
DZB44509 black*24.07.1929
EEEIE
Bad Heidelberg v Carmen (DZB46037)
DZB46037 black*08.02.1931
EEEE
Obertor v Beka
DZB52081 black*24.01.1938
EEEEI
Rheinadler v Lux
DZB50888 black*28.01.1936
EEEEE
Simmenau v Gerda
black (Simmenau v Gerda)
Copyright © 2007 Koirasuku