Dobermann Pedigrees
GRAVIN JORINDA V. NEERLANDS STAM
NHSB457163
29.1.1969
female
colour: black
breeder: V. Knijff-Dermoûnt, v. Neerlands Stam kennel, Holland
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
ARGUS V. NEROBERG
DZB77881
LUMP V. BASTERSHOF
DZB76420
GRAF V.D. NORDBURG
DZB71650
CARLO V.D. NORDBURG
DZB69041
DOLLY V.D. NORDBURG
DZB69206
BRITTA V. OSTERTOR
DZB74011
BLITZ V. SCHNEEWITSHENWEG
DZB70195
CHRISTEL V. SALZESTADT
DZB64025
GINA V. FÜRSTENFELD
DZB77129
CITTO V. FÜRSTENFELD
SFDZB76169
LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
CARMEN V. FELSINPASS
DZB71553
ASSI V. GOLINKA
DZB71512
BRUNO V. MÜHLBERG
DZB59602
ASTA V. BIEBERTAL
DZB65723
GRAVIN ANUSJKA V. NEERLANDS STAM
NHSB315126
GRAAF CITO V. BLUE BLOOD
NHSB253796
VALBO GERMANIA
DZB76652
NIGO GERMANIA
DZB96616
ANJA V. WELEBERG
DZB71313
BENDIENJA ASTRA
NHSB192065
GRAAF IDO V. NEERLANDS STAM
NHSB150753
CITAH V.D. BOSCHKAM
NHSB166812
GRAVIN ROEANKA V. NEERLANDS STAM
NHSB190572
GRAAF ISKANDER V. NEERLANDS STAM
NHSB150751 
IGON V. NAUNHOF
DPZB64406
GRAVIN DIANA V, NEERLANDS STAM
NHSB109302
LOTTE V. NAUNHOF
NHSB156233
DPZB69673
AMOR V. HAUS BORMES
DPZB48/552
GITTA V. SÜCHTELNER HÖHEN
DPZB58961

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009


© Dobermann Pedigrees