GINA V. FÜRSTENFELD
DZB77129
1.5.1960
Female
 Colour: Black
 Breeder: Herman Palmer, Germany
 
 CITTO V. FÜRSTENFELD
DZB76169
LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 CARMEN V. FELSINPASS
DZB71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
 GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
 HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
 BORIS V. REHWALDE
DZB58562
 ADA V. SATORIOUSHOF
DZB59809
 ASSI V. GOLINKA
DZB71512
 BRUNO V. MÜHLBERG
DZB59602
TROLL V. SANDBERG
DZB53851
 RINO V. RÖDELTAL
DZB52605
 ALFA V. HOLLINGEN
DZB
 ASTA V. NIZZATAL
DZB56270
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820 
 FANNY V. FRIEDEWALD
DZB54244
 ASTA V. BIEBERTAL
DZB65723
 BORDO V. NIZZATAL
DZB57264
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820 
 FANNY V. FRIEDEWALD
DZB54244
 ELFE V. NOTBURGATAL
DZB58517
EDEL V. NOTBURGATAL
DZB52837
 CHRISTA V. RÖMERGARTEN
DZB53512

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009