Dobermann Pedigrees
INGO V. FORELL
DZB84468
11.2.1973
male
colour: black
breeder: E. Wilking, Germany
CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
 LUMP V. HAGENSTOLZ
 KITTY V. HAGENSTOLZ
 IRIS V. FORELL
DZB77618
 DIRK V. GOLDBERG
 VILJA GERMANIA
 CITA GERMANIA
DZB77767
CÄSAR V. WEIDENECK
DZB71987
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
 FANNY V. FASANENHEIM
 RENI GERMANIA
DZB74717
 GÖTZ V. BISMARKSTEG
 ANJA V. WELEBERG
GRÄFIN V. HAGENSTERN
DZB82774 
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 BORDO V. FÜRSTENFELD
 CITTA V. FÜRSTENFELD
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 BINGO V. DORNBERG
 ILKA V. ROMBERG
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 RONDO V. FORELL
DZB79038
 ARCO OF FAYETTE CORNER
 CITA GERMANIA
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 BINGO V. DORNBERG
 VILJA GERMANIA

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009