Dobermann Pedigrees
LEDDY V.D. BLANKENBURG
DPZ6489
25.8.1918
female
colour:black
breeder: C. Blank, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees- Finland
BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
ARNO V. GLÜCKSBURG
DZB4216
BAYARD V. SILBERBERG
DZB1598
PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ683
SYBILLE V. LANGEN
DZB705
FEE V.D. BÖRDE
DZB3042
GRAF TEJA HERZYNIA
DZB1843
HELMAII V. WARTENBERG
DZB3040
GUDRUN V.HORNEGG
DZB8130
MORITZ V, BURGWALL
DZB1055
STURMFRIED V. ILM-ATHEN
DZB2183
WALLY V. BURGWALL
HELGA V.D. PFALZ V. HORNEGG
DZB713
LORD V. RIED
DZB249
LUNA II V.D. PFALZ
ASTA VOSS
DZB6237
EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ683
LUX EDELBLUT V. ILM-ATHEN
LOTTE V. ILM-ATHEN
DZB637
TATJANAV. JÄGERHOF
DZB7787
MARKO V. LUTZELLINDEN
DZB637
KITTY V. JÄGERHOF
DZB897
SENTA V. JÄGERHEIM
(17.1.1911)
(NOT REG.)
THEO V.D. FUNKENBURG
DZB779
FEDOR APRATH V. DEUTZ
DZB244
JULAV.D. ENGELSBURG
DPZ782
(19.7.1907)
LIESEL V. SEEBERG
(NOT REG.)
PRINZ LUX V. RHEIN 
DZB130
(17.2.1905)
WERRA V. SEEBERG
(NOT REG.)

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009