Dobermann Pedigrees
STOLZ V. RÖNECKENSTEIN
DZB17303
18.2.1922
Male
Colour: Black
Breeder: O. Rönecke, Germany
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 ACHIM V LANGERODE
DPZ6127
 PRINZ LEUTHOLD V. HORNEGG
1982
 LORD V. RIED
DZB 249
 HELGA V.D. PFALZ
DZB 713
 ASTA V. STARKENBURG
DZB6073
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DPZ 4691
 BETTY V. JÄGERHOF
DPZ3659
 LEDDY V.D.BLANKENBURG
DPZ6489
 BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
 ARNO V. GLÜCKSBURG
DZB4216
 GUDRUN V.HORNEGG
DZB8130
 ASTA VOSS
DZB6237
EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
 SENTA V. JÄGERHEIM
(Not Reg.)
(17.1.1911)
 DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
(1920)
 TROLL V.D. BLANKENBURG
DPZ6334
 BELLING V. BERLIN
DZB1945
 GRAF EDEL V. ILM-ATHEN
677
 EDLE V. ILM-ATHEN
873
 ASTA VOSS
DZB6237
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
 SENTA V. JÄGERHEIM
(Not Reg.)
(17.1.1911)
 LEA V. WIESENFELS
 GRAF TEJA HERTZYNIA
DZB 1843 
 STURMFREIED V. ILM-ATHEN
DZB 2183
 FREYA HERZYNIA
Not reg.
 LIESEL V. DAMBAHTAL
LORD V. RIED
DZB 249
 LESKA V.D. WARTBURG
DZB
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929* * 930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999* 2000-2009