Dobermann Pedigrees
SULTAN V. BINSELBERG
DZB92575
24.3.1981
male
colour: black
breeder: G. Fischer, Germany
ATLAS V. NYMPHENBURG
DZB87424
 EICK V. ESCHENHOF
DZB84959
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
 FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
 CHICO V. FORELL
DZB81130
  SONJA V.D. BRÜNOBURG
DZB79513
 CORA V.D. BRUNNENSTADT
DZB85499
  LUX V. STEINWEG
DZB83456
 PRINS V. FORELLENBÄCHLE
DZB81444
 CONNY V. STEINWEG
DZB79477
 GITTA V. HESSENLAND
DZB83195
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 DAISY V. HESSENLAND
DZB80012
CITTA V. HERRNBERG
DZB84505
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
  KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
BINGO V. DORNBERG
DZB71115
 ILKA V. ROMBERG
DZB76897
 DIXI V.D. VESTE OTZBERG
DZB81638
 ALI V. FORELLENBÄCHLE
DZB79692
  ARGUS V. NEROBERG
DZB77881
ASTRID V. EICHENHAIN
DZB78671
 ANJARA V.D. VESTE OTZBERG
DZB80182
 RONDO V. FORELL
DZB79038
 ANKA V. EICHENHAIN
DZB78668

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009