Dobermann Pedigrees
TURTIN TOMMY
SF00376/50 C
14.3.1949
Male
Colour:
Breeder: Toivo Turtiainen, Tapanila, Finland
Owner: Aili  Salonen, Tampere, Finland

A & K © Dobermann Pedigrees - Finland http://koti.mbnet.fi/dob/
EDMUNDTOPP FAUST
SF2386 B
ZERO (KOSACK) AV NORDBERGA
SKL13000/XI
RED KING AV FÄBODALEN
SKKS20029 PP
SIR
S00582 HH
 LOLA-LI II
 MOUNTEBANKS ZIG-ZAG
SKKS530 TT
 KUNO V. RHEINALDER
 ZOË
S02419 PP
 ASTA V. UNSER-HEIM
16715 XXVI
 GRAF GÖTZ V.D. SCHANZENHÖHE
13031 XXII
DPZ50217
 KALIF V. BURGUND
DPZ48456
 ELFE V.D. SCHANZENHÖHE
DPZ48443
 NIDDI V.D. SCHWARZWALDPERLE
SF15920 XXV
 MORITZ V.D. SCHWARZWALDPERLE
DPZ52030
 LEA V.D. SCHWARZWALDPERLE
DPZ51711
LOLA
SKL15552/XI
 BENNO V. UNSER-HEIM
18247 XXVII
 GRAF GÖTZ V.D. SCHANZENHÖHE
13031 XXII
DPZ50217
KALIF V. BURGUND
DPZ48456
 ELFE V.D. SCHANZENHÖHE
DPZ48443
 NIDDI V.D. SCHWARZWALDPERLE
SF15920 XXV
 MORITZ V.D. SCHWARZWALDPERLE
DPZ52030
 LEA V.D. SCHWARZWALDPERLE
DPZ51711
LADY
SKL7548
(2.6.1944)
 PYCKE
SKK17524 XXVII
(23.5.1936)
Owner: Lempi Rasi, Hämenlinna
Breeder: P. Pitkänen, Santahamina
 BOBI
6791 XV
 LOTTA
11428 XX
HELY
SKK16172 XXV
SKK16172 XXVI
3289 VI
(28.7.1938)
Owner:Sigurd Gustaffson, Gamlakarleby
 JOEN RAIKU-MUSTI
13879 XXIII
DONNA
13823 XXIII
(20.10.1935)

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009

TURTIN LALLI, 85/50 C, male, Owner: nti Helmi Turtianinen, Simpele, Finland
TURTIN TARU, 211/52, male, Owner: Bertel Byman, Puistola, Finland
TURTIN TOMMY, 376/50 C, male, Owner: rva Aili Salonen, Tampere, Finland
TURTIN LADY, 2328/50 C, female, Owner: rak.mest Leo Kare, Helsinki, Finland
TURTIN LISETTE, 245/50 C, female, Owner: opisk. Gloria Sundström, Tapanila, Finland
TURTIN LISPA, 86/50 C, female, Owner: hra Toivo Turtiainen, Tapanila, Finland
TURTIN LOTTA, 299/50 C, female, Owner: koulul. Ilkka Korhonen, Helsinki, Finland

© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/