Dobermann Pedigrees
BOBBER
NHSB129273
28.10.1948
Male
Colour: Black
Breeder: H. Pasman, Holland
ROLAND V. MARTHAS HOEVE
NHSB85781
 CARLO V. RABENHAUPT
NHSB74923
 KARLO V. HAGENSTOLZ
DZB51844
NHSB60924
TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 ADDA V.D. HEEK
DPZB38623
 GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170
 HELD AUS DER HEIMAT
DZB10318
 CITTI V. HAGENSTOLZ
DZB47851
 ERLE V. HAGENSTOLZ
DZB49190
 HELIOS V. SIEGESTOR
DZB39728
 STOLZ V. RÖNECKENSTAIN
DZB17313
 ELLA V. SIEGESTOR
DZB25403
 CITTI V. HAGENSTOLZ
DZB47851
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 URSEL V. FEENGRUND
DZB44402
 HELGA V. GRAAF ADOLF
NHSB76952
 SJEF
NHSB44166
 ALPHONS
NHSB24760
 RIVAL'S MERCADET
DZB10334
 DEMONA OF CAPESTREET
NHSB17227
 IDA
NHSB34914
 CLAUS V. HAGENSTOLZ
NHSB47849
 DEMONA OF CAPESTREET
NHSB17227
 ALGA V. CUBAHOF
NHSB42332
 CLAUS V. HAGENSTOLZ
NHSB47849
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 URSEL V. FEENGRUND
DZB44402
 FEDORA V. MARTINIEHOF
NHSB26137
 RIVAL'S MERCADET
DZB10334
 CORA  V. MARTINIEHOF
NHSB11145
ALMA V.D. HEERHOF
NHSB79130
 WALDO V.D. WACHTPARADE
NHSB51261
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
 MUCK V. BRUNIA
DZB44392
 LUZ V. RÖDELTAL
DZB40084
 HELLA V.D. WINTERBURG
DZB40909
 ADDA V. HEEK
DPZB38623
 ARTUS V.D THUMSHÖHE
DZB18601
 ALGUNDE V. BÜLOW
DZB24799
 GAZELLE V.D. BISMARCKSÄULE
DZB49366
 ALEX V. AUGUSTENBERG
DZB45584
 TROLL V. LUISENHEIM
DZB41694
 TAMINA V. KRAINICKSTEIN
DZB41500
 CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
 IKOS V. SIEGESTOR
DZB43326
 BLANKA V. HENSCHELBERG
DZB44512
 AGNES
NHSB72760
 ARCO V. VAANHOLTSHOEVE
NHSB63291
 ARTUS V. KÖNIGSHALT
DZB45443
 KECK V. RÖDELTAL
DZB37245
 BLANKA V. HENSCHELBERG
DZB44512
 ASTA V. MULDERSHOF
DZB52241
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
 CITTI V. HAGENSTOLZ
DZB47851
 CELMA V BERNARDHOEVE
NHSB52677
 LANDGRAF V. BURGUND
DZB49397
 HELIOS V. SIEGESTOR
DZB39728
 JESSY V. LOBENSTEIN
DZB40141
 NELLY V. BENNEWITZ
DZB45450
 LUX II V. SIMMENAU
DZB40937
 PIA V. SIMMENAU
DZB42090

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009