Dobermann Pedigrees
GILDA V. WELLBORN
DZB69819
7.5.1952
Female
Colour: Black
Breeder: Hans Rothmann, Germany
 
© www.dobermann-pedigrees.com
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
 ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
 CAROLA V. SÜDHARTZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DPZ52997
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
 MONA GERMANIA
DZB65359
 AJAX GERMANIA
DZB55869
FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
FANNY V. PFEDDERSHEIM
DZB52613
 ASTOR V. MILLERHOF
DZB50893
 BLANKA V. PFEDDERSHEIM
DZB51016
 ESTER GERMANIA
DZB47/184
 FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
 JOCKEL V. PFEDDERSHEIM
DZB53965
 EDDA V. FRIEDEWALD
DZB53817
 DRAGA GERMANIA
DZB56795
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTER GERMANIA
DZB55873

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009