Dobermann Pedigrees
DAGUIN V. RAUFELSEN
DZB47819
DP7065
21.8.1938
 Male
Colour: Black
 Breeder: Wilhelm Rotfuss, Stuttgart, Germany

© Dobermann Pedigrees http://www.sunpoint.net/~doberman
FRIDO V. LUDWIKSBURG
DZB46433
EDEL V.D BARBAROSSANHÖHLE
DZB39789
ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
DILLY V. STOLZENBERG
DZB21455
CILLY V. RHEINADLER
DZB41237
ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
BETTY V. ST. ODILE
PRINZESS V. SIMMENAU
DPZ42091
KUNZ V. RÖDELTAL
LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
FEE V. RÖDELTAL
DZB25116
LOTTE V. RÖNECKENSTAIN
DZB20691
ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
DORA V. WIESENGRUND
DZB8080

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://www.sunpoint.net/~doberman