Dobermann Pedigrees
EDDA V. NORDBURG
DZB70222
31.8.1952
female
colour: black
breeder: A. Schröder, Germany
A-K © Dobermann Pedigrees - Finland
 BORDO V. ANGELBURG
DZB65323
 CASSO V. KLEINWALDHEIM
DZB47/288
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 MONA V. BISMARCKSÄULE
DZB52997
 HERTA V.D. BRÜNOBURG
DZB47/478
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
 UNRUH V. SANDBER
DZB54045
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
ALFA V. HOLLINGER
DZB51853
 ANITA V SUNDERKAMP
DZB48/747
 FELS V. BARLINGE
DZB54218
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
LAMJA V. ZWINGFRIED
DZB51042
 HEIDE V. SCHWETZINGEN
DZB52987
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 ERDA V. HEBELGRUFT
DZB50121
 DINA V.D. BRÜNOBURG
DZB47/37
 AXEL GERMANIA
DZB55871
FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 FANNY V. PFEDDERSHEIM
DZB52613
 UNRUH V. SANDBER
DZB54045
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
 ALFA V. HOLLINGER
DZB51853

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009