Dobermann Pedigrees
NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
21.05.1936
Male
Colour: Black
Breeder: (Germany)
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
LUZ V. RÖDELTAL
DZB40084
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 FEE V.D. RÖDELTAL
DZB25116
 HELLA V.D. WINTERBURG
DZB40909
 AXEL V. HAARDGEBIRG
DZB32684
 FERRI V.D. WINTERBURG
DZB34429
 ADDA V.D. HEEK
DPZB38623
 ARTUS V.D. THUMSHÖHE
DZB18601
 LUX V. BLANKENBURG
DZB6560
 ANITA V. BLANKENBURG
DZB6579
 ALGUNDE V. BÜLOW
DZB24799
 EDELBLUT V.D. ENGELSBURG
DZB8153
 BELLI V.D. BLADENHORST
DZB12874
 BESSIE V. RAMTL
DZB47827
 EGON V. LUDWIGSBURG
DZB45694
 LUX V. SAUMHOF
DZB36464
 ARI V. SIGALSBURG
DZB23418
 EDELTRUD V. SAUMHOF
DZB18208
 CILLY V. RHEINADLER
DZB41237
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 BETTY ST ODILE
339
 HELLA V. TANNENHAUS 
DZB43824
 HAMLET V. HERTHASEE
DZB41151
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 COMTESS V.D. STEYERBERG
DZB28979
 RITA V. LUISENHEIM
DZB36643
 LUX V. BLANKENBURG
DZB6560
 DITA V.D. STAATLICHEN ZUCHTANSTALT
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


 

Ludwigsburg v Nober DZB51077 black*21.05.1936

Ludwigsburg v Nober
DZB51077 black*21.05.1936
I
Engelsburg vd Troll
DZB48591 black*01.06.1933
II
Brunia v Muck
DZB44392 black*09.07.1929
III
Rödeltal v Luz
DZB40084 black*27.05.1926
IIII
Sigalsburg v Alto
DZB23417 black*24.03.1923
IIIE
Rödeltal vd Fee
DZB25116 black*07.04.1923
IIE
Winterburg vd Hella
DZB40909 black*22.10.1926
IIEI
Haardgebirg v Axel
DZB32684 black*04.04.1924
IIEE
Winterburg vd Ferri
DZB34429 black*23.10.1924
IE
Heek vd Adda
DPZB38623 black*21.04.1925
IEI
Thumshöhe vd Artus
DZB18601 black*13.05.1922
IEII
Blankenburg vd Lux
DZB6560 black*25.08.1918
IEIE
Blankenburg vd Anita
DZB6579 black*21.09.1919
IEE
Bülow v Algunde
DZB24799 black*27.04.1923
IEEI
Engelsburg vd Edelblut
DZB8153 black*26.09.1920
IEEE
Bladenhorst vd Belli
DZB12874 black*20.09.1921
E
Ramtl v Bessie
DZB47827 black*14.05.1932
EI
Ludwigsburg v Egon
DZB45694 black*06.05.1930
EII
Saumhof v Lux
DZB36464 black*05.03.1924
EIII
Sigalsburg v Ari
DPZ23418 black*24.03.1923
EIIE
Saumhof v Edeltrud
DZB18208 brown*18.07.1922
EIE
Rheinadler v Cilly
DZB41237 black*04.04.1927
EIEI
Sigalsburg v Alto
DZB23417 black*24.03.1923
EIEE
St.Odile v Betty
339
EE
Tannenhaus v Hella
DZB43824 black*02.02.1929
EEI
Herthasee v Hamlet
DZB41151 black*29.11.1926
EEII
Sigalsburg v Alto
DZB23417 black*24.03.1923
EEIE
Steyerberg vd Comtess
DZB28979 brown*10.02.1924
EEE
Luisenheim v Rita
DZB36643 black*19.04.1925
EEEI
Blankenburg vd Lux
DZB6560 black*25.08.1918
EEEE
Staatlichen Zuchtanstalt vd Dita
DZB34519 black*22.07.1921