Dobermann Pedigrees
GOLDINE V. FÜRSTENFELD
DZB77131
SF04614/60
1.5.1960
Female
 Colour: Black
 Breeder: Herman Palmer, Germany
 Owner: Gisela Groth, (kennel Gunthersforst) Helsinki, Finland
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
CITTO V. FÜRSTENFELD
DZB76169
LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
CARMEN V. FELSINPASS
DZB71553
IGON V. NAUNHOF
DZB64406
AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
BORIS V. REHWALDE
DZB58562
ADA V. SATORIOUSHOF
DZB59809
ASSI V. GOLINKA
DZB71512
BRUNO V. MÜHLBERG
DZB59602
TROLL V. SANDBERG
DZB53851
RINO V. RÖDELTAL
DZB52605
ALFA V. HOLLINGEN
DZB51853
ASTA V. NIZZATAL
DZB56270
ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820 
FANNY V. FRIEDEWALD
DZB54244
ASTA V. BIEBERTAL
DZB65723
BORDO V. NIZZATAL
DZB57264
ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820 
FANNY V. FRIEDEWALD
DZB54244
ELFE V. NOTBURGATAL
DZB58517
EDEL V. NOTBURGATAL
DZB52837
CHRISTA V. RÖMERGARTEN
DZB53512

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009