Dobermann Pedigrees
JUPP V. NAUNHOF
DZB66484
NHSB149160
2.12.1950
male
colour: black
breeder: W. Schwartz, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/
HANS V. NAUNHOF
DZB48/1167
 ALF V.D. GEER
DZB57468
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 ADDI V. GROSS HAGEN
DZB55548
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
DUX V. ROTBACHTAL
DZB53861
 EDEL V. NOTBURGATAL
DZB52837
 BELLA V. NOTBURGATAL
DZB
CHRISTEL V.D. ANSBORNQUELLE
DZB53603
 EITEL V. NOTBURGATAL
DZB52840
 ANNY V. BENNEWITZ
DZB 52008
JESSY GERMANIA
DZB63080
 TELL V. HINTERBORN
DZB56696a
 FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
 JOCKEL V. PFEDDERSHEIM
DZB53985
 EDDA V. FRIEDEWALD
DZB53817
 VENUS SANDBERG
DZB54601
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
 ALFA V. HOLLINGEN
DZB51853
 DRAGA GERMANIA
DZB56795
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 ASTER GERMANIA
DZB55873
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
FANNY V. PFEDDERSHEIM
DZB52613

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees - Finland
http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/