Dobermann Pedigrees
LEPIN ASSO
SF01933/56
4.4.1956
Male
Colour:
Breeder: Alina Lepistö, Lahti, Finland
 
BLITZ V. OSTERTOR
SF00274/55
BLITZ V. SCHNEEWITSHENWEG
DW70195
CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
DIANA V. OESTERRIED
DZP48/949
 BENNO V. ROMBERG
DZB47/45
 LEA V. NOTBURGATAL
DZB55755
CHRISTEL V.D. SALZESTADT
DW64025
ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DPZ53726
 CAROLA V. SÜDHARZ
DPZ54675
ASTA V. STRUTHIO
DPZ47/206
 DIETER V. WILLERSEE
DPZ55375
 DOHLE V. STAHLHELM
DPZ55725
DONNI V. UNSER-HEIM
SF02322/52
AYAX V. SCHRECKENSTEIN
2444/51 D
Dob.Ver.65005 Bd37
AJAX V.D. WERTACHBRÜCKE
DZB56374
 TROLL V. BAD HEIDELBERG
DZB52727
 FREYA V. RADEGUNDIS
DZB50870
ADDA V. OSTERFELD
DZB59992
 ARTUS V. HEIBERTSHAUSEN
DZB56404
 ADA V. MACK
DZB57523
CORA V. UNSER-HEIM
SF22460 XXX
BARRO V. UNSER-HEIM 
SF14991/XI
 GRAF GÖTZ V.D. SCHANZENHÖHE 
SKKRXXII13031
 NIDDI V.D. SCHWARTZWALDPERLE
SKKR XXV 15920
NIDDI V.D. SCHWARZWALDPERLE
XXV15920
 MORITZ V.D. SCHWARTZWALDPERLE
DPZ52030
 LEA V.D SCHWARZWALDPERLE
DPZ51711

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009