Dobermann Pedigrees
PIA V. SYLVESTER
DPZ75610
27.1.1957
female
colour:
breeder: Margarethe Tienken, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://koti.mbnet.fi/dob/
EMIR V. HIRSCHFELD
DZB66583
 BODO V. RAFFTURM
DZB47/224
 GARANT V. HÜHNERHOF
DZB55396
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 FEE V.D. BÖTELSBURG
DZB53405
 DOLLY V. NYMPHENBURG
DZB58313
 ALF V. STEIGER
DZB52375
  ASTA V. NYMPHENBURG
DZB53395
 HEXE V. HÜHNERHOF
DZB57274
 ARNO V. PAPENTEICH
DZB5618?
 JUNKER V. BASSEWITZ
 BERRY V. STEIGER
DZB53519
 FREIJA V. HÜHNERHOF
DZB54502
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 FEE V.D. BÖTELSBURG
DZB53405
MONI V. SYLVESTER
DZB74165
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
 ALF V.D. GEER
DZB57468
 ADDI MINERVA
DZB57393
 GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
DUX V. ROTBACHTAL
DZB53861
 CHRISTEL V.D. ANSBORNQUELLE
DZB53603
 HILLA V. SYLVESTER
DZB66942
 TROLL V.D. EVERSBURG
DZB48/716
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 CHRISTEL V.D. BRÜNOBURG
DZB56849
 DELFI V. SYLVESTER
DZB60380
 BENNO V.D. SCHWEDENHECKE
DZB57363
 FREYA V.D. BARLINGE
DZB54223
A&K,Helsinki, Finland
1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/