Dobermann Pedigrees
MONI V. SYLVESTER
DZB74165
27.7.1954
female
colour: black
breeder: Margarethe Tienken, Germany
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
ALF V.D. GEER
DZB57468
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ADDI V. GROSS HAGEN
DZB55548
 ADDI MINERVA
DZB57393
 VICTOR V. HAGENSTOLZ
DZB55314
 URSEL V. HAGENSTOLZ
DZB54463
 GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
 DUX V. ROTBACHTAL
DZB53861
 EDEL V. NOTBURGATAL
DZB52837
 BELLA V. NOTBURGATAL
DZB
 CHRISTEL V.D. ANSBORNQUELLE
DZB53603
 EITEL V. NOTBURGATAL
DZB52840
ANNY V. BENNEWITZ
DZB 52008
 HILLA V. SYLVESTER
DZB66942
 TROLL V.D. EVERSBURG
DZB48/716
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
CHRISTEL V.D. BRÜNOBURG
DZB56849
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 UNRUH V. SANDBERG
DZB54045
 DELFI V. SYLVESTER
DZB60380
 BENNO V.D. SCHWEDENHECKE
DZB57363
 FAUST V.D. NIEWELSBURG
DZB54361
 KITTY V. FRIEDEWALD
DZB55947
 FREYA V.D. BARLINGE
DZB54223
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 HEIDE V. SCHWETZINGEN
DZB52987

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009