Dobermann Pedigrees
WIDU V.D. REEPERBAHN
DZB79055
5.2.1965
Male
Colour: Black
Breeder: Martin Bründel, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
OLAF V. ADLERHORST
DZB77190
 NIGO GERMANIA
DZB96616
CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS-HAGEN
DZB55550
 ESTER GERMANIA
DZB47/184
 FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
 JOCKEL V. PFEDDERSHEIM
DZB53965
 EDDA V. FRIEDEWALD
DZB53817
 DRAGA GERMANIA
DZB56795
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTER GERMANIA
DZB55873
 RIA V. GARAGENHOF
DZB74952
 DINGO V. VOLKSPARK
DZB62913
 BOSKO V.D. ALSUMER MÜHLE
DZB57791
 BENNO V.D. BRÜNOBURG
DZB56842
 ALMA V. WALLER FEET
DZB56180
 ANNY V. HILSENAU
DZB59543
 SIGMAR
NHSB78628
 MANDA V. SIMMENAU
DZB55323
 RANI V.D. HADLERBURG
DZB74208
 DONNER V. VOLKSPARK
DZB62914
BOSKO V.D. ALSUMER MÜHLE
DZB57791
ANNY V. HILSENAU
DZB59543
 RITA V. TAUBENHOF
DZB69395
 RENTIA V. HOLSTEIN
DZB
 CELLA V. VOLKSPARK
DZB
BRITTA V.D. KIELER FÖRDE
DZB77141
 RINGO V. GARAGENHOF
DZB74951
 DINGO V. VOLKSPARK
DZB62913
 BOSKO V.D. ALSUMER MÜHLE
DZB57791
 BENNO V.D. BRÜNOBURG
DZB56842
 ALMA V. WALLER FEET
DZB56180
 ANNY V. HILSENAU
DZB59543
 SIGMAR
NHSB78628
 MANDA V. SIMMENAU
DZB55323
 RANI V.D. HADLERBURG
DZB74208
 DONNER V. VOLKSPARK
DZB62914
BOSKO V.D. ALSUMER MÜHLE
DZB57791
ANNY V. HILSENAU
DZB59543
 RITA V. TAUBENHOF
DZB69395
 RENTIA V. HOLSTEIN
DZB
 CELLA V. VOLKSPARK
DZB
 CORA V.D. FRIESENBURG
DZB75823 
 BASKO V. RASCHENHOF
DZB68815
 NERO V.D. HEIMAT
DZB67525
 HASSO V.D. NECKARTRASSE
DZB53959
 BLONDI V.D. HEIMAT
DZB56100
 ANKA V. WALDSTERN
DZB67123
 HASSO V.D. NECKARTRASSE
DZB53959
 AFRA V.D. TECKENBURG
DZB
 RESI V. BÖHMETAL
DZB70659
 ASSO V.D. BARLINGE
DZB63670
 FELS V.D. BARLINGE
DZB54218
 ELFE V FUSCHENGRUND
DZB57239
 GESCHE V. SCHELLBERGEN
DZB62589
 GROLL V. FUHSENGRUND
DZB58241
 ASTA V. HESSENSTOLZ
DZB54458

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929* * 930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999* 2000-2009

Reeperbahn vd Widu DZB79055 black*05.02.1965

Reeperbahn vd Widu
DZB79055 black*05.02.1965
I
Adlerhorst v Olaf
DZB77190 black*07.05.1960
II
Germania Nigo
DZB96616 black*10.5.1952
III
Klockenhof v Cäsar
DZB63047 black*21.02.1949
IIII
Kleinwaldheim v Alex
DZB57139 black*04.02.1946
IIIII
Simbach v Ajax
DZB53728 black*31.05.1941
IIIIE
Südharz v Carola
DZB54675 black*14.03.1943
IIIE
Hagenstolz v Addi
DZB47/73 black*10.01.1947
IIIEI
Willersee v Dieter
DZB55375 black*29.08.1943
IIIEE
Gross Hagen v Asta
DZB55550 black*28.05.1943
IIE
Germania Ester
DZB47/184 black*18.06.1947
IIEI
Fürstenlager v Frido
DZB55543 black*04.11.1943
IIEII
Pfeddersheim v Jockel
DZB53965 black*30.11.1941
IIEIE
Friedewald v Edda
DZB53817 black*13.07.1941
IIEE
Germania Draga
DZB56795 black*31.01.1946
IIEEI
Willersee v Dieter
DZB55375 black*29.08.1943
IIEEE
Germania Aster
DZB55873 black*01.06.1944
IE
Garagenhof v Ria
DZB74952 black*1955
IEI
Volkspark v Dingo
DZB62913 black*31.12.1948
IEII
Alsumer Mühle vd Bosko
DZB57791 black*21.11.1946
IEIII
Brünoburg vd Benno
DZB56842 black*19.02.1945
IEIIE
Waller Fleet v Alma
DZB56180 black
IEIE
Hilsenau v Anny
DZB59543 brown*12.11.1947
IEIEI
Sigmar
NHSB78628
IEIEE
Simmenau v Manda
DZB55323 black*02.06.1943
IEE
Hadlerburg vd Rani
DZB74208 black*28.06.1954
IEEI
Volkspark v Donner
DZB62914 black*31.12.1948
IEEII
Alsumer Mühle vd Bosko
DZB57791 black*21.11.1946
IEEIE
Hilsenau v Anny
DZB59543 brown*12.11.1947
IEEE
Taubenhof v Rita
DZB69395 black*1952
IEEEI
Holstein v Rentia
(Holstein v Rentia)
IEEEE
Volkspark v Cella
(Volkspark v Cella)
E
Kieler Förde vd Britta
DZB77141 black*23.04.1960
EI
Garagenhof v Ringo
DZB74951 black*1955
EII
Volkspark v Dingo
DZB62913 black*31.12.1948
EIII
Alsumer Mühle vd Bosko
DZB57791 black*21.11.1946
EIIII
Brünoburg vd Benno
DZB56842 black*19.02.1945
EIIIE
Waller Fleet v Alma
DZB56180 black
EIIE
Hilsenau v Anny
DZB59543 brown*12.11.1947
EIIEI
Sigmar
NHSB78628
EIIEE
Simmenau v Manda
DZB55323 black*02.06.1943
EIE
Hadlerburg vd Rani
DZB74208 black*28.06.1954
EIEI
Volkspark v Donner
DZB62914 black*31.12.1948
EIEII
Alsumer Mühle vd Bosko
DZB57791 black*21.11.1946
EIEIE
Hilsenau v Anny
DZB59543 brown*12.11.1947
EIEE
Taubenhof v Rita
DZB69395 black*1952
EIEEI
Holstein v Rentia
(Holstein v Rentia)
EIEEE
Volkspark v Cella
(Volkspark v Cella)
EE
Friesenburg vd Cora
DZB75823 black*31.05.1957
EEI
Raschenhof v Basco
DDR DZB68815 *24.05.1952
EEII
Heimat vd Nero
DZB67525 black*17.06.1950
EEIII
Neckarstrasse vd Hasso
DZB53959 black*16.11.1941
EEIIE
Heimat vd Blondi
DZB56100 *14.06.1944
EEIE
Waldstern v Anka
DZB67123 black*08.04.1950
EEIEI
Neckarstrasse vd Hasso
DZB53959 black*16.11.1941
EEIEE
Teckenburg vd Afra
(Teckenburg vd Afra9
EEE
Böhmetal v Resi
DZB70659 black*27.03.1953
EEEI
Barlinge vd Asso
DZB63670 brown*13.06.1949
EEEII
Barlinge vd Fels
DZB54218 black*20.04.1942
EEEIE
Fuhsengrund v Elfe
DZB57239 *06.03.1946
EEEE
Schellbergen vd Gesche
DZB62589 black*31.12.1948
EEEEI
Fuhsengrund v Groll
DZB58241 black *01.03.1947
EEEEE
Hessenstolz v Asta
DZB54458 *05.09.1942


© Dobermann Pedigrees - Finland
http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/